Květen 2014

Závislosti za humnami

2. května 2014 v 21:14 | Bocian |  Bocian filozofom
Po týždennej odmlke prilietam sem, do svojho hniezda (prosím fanfáry), s veľkolepým a nanajvýš filozofickým a samozrejme náučným posolstvom. Bez zbytočných meandrov pustime sa po riave mojich myšlienok, aby posunuli sme naše mentálne pohnútky na stupeň hodný intelektuálnej debaty :-D. Takže, závislosti...
Sú vám to také odporné a zákerné bytosti. Vkradnú sa vám do života, nič netušíte, konáte, ako si nakážu a odrazu... svieti slnko a vy sedíte na lavičke parku v ústave. Závislosťou pomenoval by som proces, kedy sa určitá činnosť alebo vec dostáva do nášho povedomia až do kritickej miery, kedy ju uprednostňujeme pred racionalitami. Samotná činnosť, ktorá stojí pred objektívom závislosti nemusí, tak ako jestvuje, predstavovať hrozbu. Tá drieme v nás, my vytvoríme z príjemného, možno až prospešného čosi, čo napospol ubíja ľudský organizmus.
Okienko s príkladom: Jožko začítal sa do knihy. Dej potopil ho pod hladinu reality a on deň po dni náhli sa domov, zanevierajúc na rodinné či školské povinnosti, aby opäť uchopil svoju milovanú knihu. Dámy a páni, toto je závislosť. Prečo sa nezvykne liečiť?! Kniha je dočítaná, trilógia leží v poličke, séria nemá pokračovania.... Slovom, zdroj spútania pominie. Pravý "závislák" na čítaní by zrejme siahol po inom titule a odzrkadlilo by sa to na ňom obdobne... To by znamenalo, že by daná závislosť nepominula. Prečo nerieši sa závislosť od čítania?! Ako to, že prehnané hranie počítačových hier pokladá sa za vážnu zlobu, no nad knihou každý len mykne plecami?! Pravdepodobne sa všetci náhodní pozorovatelia domnievajú, že jedná sa o zvrchovanú intelektuálnu činnosť a teda netreba voči nej zasahovať. Avšak ja som toho názoru, že nebezpečné nie je len čítanie pásovo vydávaných brakov, ale i tých najhonosnejších diel.
V predchádzajúcich odstavcoch rozoberal som takzvaný činnostný typ závislosti, ale čo si počať s naviazaním sa na potravinu, pitie či inú látku? Ak vynecháme alkohol, fajčenie aj drogy, kedy hlupák vedome vstupuje do sveta zhubnej závislosti (nie je pravidlom, že popíjajúci človek stane sa alkoholikom, ale pohybuje sa v daných kruhoch a teda riziko osobného pádu markantne narastá), môžeme sa prizrieť na akési rituály, ktoré smú prerásť v čosi viac. Závislosť je predsa skalopevné navyknutie si na pravidelné opakovanie nejakej činnosti, či konzumácii konkrétnej živiny. Ak osoba A po večeroch opíja sa mliekom, je rovnako závislá na tomto produkte, ako osoba B tráviaca večery s krígľom etanolu.
Myslím, že úspešne prepracoval som sa do polohy, kedy bez ostychu môžem si dovoliť vyrieknuť záverečný postulát. Závislosť je, ako sa domnievam, úplne bežná a k životu prislúchajúca vec. Už len fráza: "Som závislý na rodičoch," popisuje načisto bežnú a normálnu závislosť. Rozhodujúci moment pri týchto "nerestiach" predstavuje nebezpečie pre človečie telo a myseľ. Gamblerstvo je preto horšie hodnotené, ako nadmerné cvičenie v posilňovni, pretože má na existenciu omnoho neblahejší vplyv.
Ďakujem, že vypočuli ste si moje výplody. Teraz ma však ospravedlňte, odlietam na večerný lov žiab.

Bocian