Leden 2014

Rýchlo-nočný článok

18. ledna 2014 v 20:40 | Bocian |  Bocian filozofom
Noc sa stáva mne čoraz viac obľúbeným časovým obdobím dňa. Prináša so sebou temnú čiernu tmu, ktorá útulne prikryje každú nedokonalosť sveta a zahalí jednotlivca do masky inkognity. Žiarivý mesiac a prenádherná čistá hviezdna obloha sú len bonusom, za ktorý môžme jedine ďakovať. Pre toto čaro, ktoré som v taju noci odhalil, zamiloval som si večerné prechádzky za sprievodu čerstvého vánku a hyperaktívneho psa.
Rýchlo-článok - príčina: časová núdza
Bocian

Dúhový princíp

7. ledna 2014 v 20:51 | Bocian |  Vedátor RNDr. Bocian
Paranoja... Blog cz ma sleduje! Vidím podivné tiene za oknom, počujem kroky pri prechádzkach po ulici. Vie o mne všetko! Takže toto bola nielenže tematická scénka k téme týždňa, ale aj môj (prehnaný) pocit. Pod krídla mi vánok privial TT psychológia, rovnakú tému, akú sme pred nedávnom preberali na predmete s navonok neškodným názvom: Náuka o spoločnosti, a o ktorej sa práve učím na test. Takže som sa rozhodol nehumánne vyprať rovno dve ponožky v jednej várke (pôvodná metafora: "Zabiť dve muchy jednou ranou"). Zároveň si čo to precvičím na test a aj trochu ukojím svoju potrebu vypísať sa.

Aby sme sa mohli tvárili ako veľkí vedci a odborníci, prejdime na "vzdelávanie"! Psychológ je, ako všetci vieme, na počudovanie človek, ktorý hľadí na rozprávajúceho človeka číslo 2 a po hodine načúvania prijme pár farebných bankoviek ako milodar. Asi sa ale nepatrí ponižovať psychológov starajúcich sa o duševné zdravie bežného človeka, v ktorého vnútri rodí sa psychická porucha. Mňa osobne viac ako veda oslovila sociológia, ktorá na oplátku skúma celú spoločnosť. Je pre mňa zaujímavé vžívať sa do kože akéhosi davu, zaujímajú ma procesy, ktoré vedú ľudí ku konformite... Ale psychológia skúma jednotlivca. Rád by som získal znalosti z oboch oblastí, domnievam sa, že vtedy by som bol odborník na dnešný svet, ale akosi podvedome pranierujem tieto odbory, škatuľkujem ich ako irelevantné, bez uplatnenia. Neviem, čo ma vedie k týmto predsudkom, k názoru, že pravá veda potrebuje prívlastok prírodná.

Len tak pre zaujímavosť, jedinec sa prejavuje správaním, ktoré vyplýva z prežívania - procesov odohrávajúcich sa v jeho vnútri. V zošite mám plno múdrych poznámok o typoch správanie (submisívne, asertívne, agresívne), alebo o emóciách a pocitoch, no definície si je pravdepodobne každý schopný sám vyhľadať. Ohľadom psychológie ma pomerne dosť upútala Eysenckova schéma vychádzajúca z Hippokrata a rozdeľujúca temperament na extrovertný (cholerik, sangvinik) a introvertný (melancholik, flegmatik), pričom cholerik a melancholik sú emocionálne viac labilné, ako zvyšné dva druhy. Usilovne sa teda snažím vpratať do tohto rozdelenia, ale myslím si, že človeka so svojou rôznorodosťou nemožno hodiť presne do jedného koša, každý nesie si určité posolstvo z každej skupiny určujúcej temperament. To ma privádza k mojej vlastnej teórii, ktorá by mohla niesť názov "Dúhový princíp", podtitul - "človek je rozmanité spektrum" (hlavná myšlienka je v neidentifikovateľne nezadefinovateľnej rôznorodosti).

Zvažujem dáky rozumný záver dnešného viac menej vzdelávacieho článku, ale napadajú mi len pravdivé slová o jedinečnosti a odlišnosti. Každý sa líšime temperamentom, charakterom, či vlohami pre vykonávanie určitej činnosti, inak reagujeme na podnety, výhry, sklamania. Ale akokoľvek sme rozdielni, pre všetkých nás je dôležitá nie len fyzická (somatická) prevencia so zámerom predchádzať chorobám, ale aj duševná hygiena, pretože mentálne ochorenia nemusia byť navonok v takej miere badateľné, no vedia byť rovnako zákerné.
Vyhýbajte sa stresu a relaxujte! (ľahké slová pre tak náročný cieľ)
Bocian

Inšpirácia - Osem paprskov tieňa

2. ledna 2014 v 16:13 | Bocian |  Nástenka
Fascinujúci proces ohúrenia niečím podnetným, ktorý okamžite prerastá v spleť inovatívnych asociácií formujúcich sa do hmotného nápadu. Tento proces kooperácie inšpirácie a múzy som už opisoval v minulom článku na TT, ale teraz naskytol sa konkrétny prípad ich usilovnosti. Preberaná látka v škole, na hodinách literatúry - Experimentálny román, vo mne podnietila vznik vlastného projektu, ktorý mám v potmehúdskom úmysle predstaviť. V počiatku si však priblížime, čo to ten román experimentálneho charakteru je. Diela s týmto označením začali vznikať v rannom priebehu 20. storočia a vyznačovali sa nepodstatnosťou deja a nelogickou následnosťou udalostí. Dôraz sa kládol na vnútorné prežívanie postáv, ktoré sa striedali vo vyobrazovaní jednej scény. Tieto romány od autorov ako Virginia Woolfová, alebo James Joyce rozoberali predovšetkým problémy vtedajšej spoločnosti. Rozhodol som sa, že by som sa mohol pokúsiť odkloniť od bežných románov (takzvaných Balzakovských) a skúsiť tiež trošku poexperimentovať.
Celý proces plánovania a písania mojej vlastnej experimentálnej poviedky som uchopil jednak veľmi vedecky (prístup k "pokusu") a na druhú stranu zároveň rázne lyricky v samotnej realizácii textu. V svojom krátkom diele by som chcel v značne alegorickej rovine predstaviť môj pohľad na dnešnú spoločnosť. Názov je sto percentným popudom môjho podvedomia a viac o diele prezradí až po jeho hlbšej znalosti - Osem paprskov tieňa. Zatiaľ si zvyšok nechám pre seba. Dielo je rozpracované a až na pár prekážok v písaní textu, ktoré hodlám rozhodne preskočiť, si myslím, že je všetko na dobrej ceste. Som vo vytržení, či sa môj prvý literárny experiment vydarí.
Len som chcel v skratke prezentovať moju inšpiráciu v praxi. (Inšpirant - svetový spisovatelia, Inšpektor - Bocian (vymýšľam vlastné tvary a hlúposti :-D))
Rok 2014 nás svorne víta!

Bocian